Nieuwe wetgeving voor tijdelijke verhuur in de maak
 • Wilma van Veen
  Bewoonster
  Testimonial
  "We luisteren naar elkaar en oorde"
  Wilma is 62 jaar en trotse moeder van ee... Lees meer >
 • Jacco Labrijn
  Projectcoördinator LEKSTEDEw
  Testimonial
  "Totaal Leegsstandsbeheer neemt zo"
  Totaal Leegstandsbeheer neemt zorg rondo... Lees meer >
 • Ramon Jens
  Ramon Jens, senior medewerker
  Testimonial
  "Totaal Leegstandsbeheer biedt mee"
  "Totaal Leegstandsbeheer biedt meerwaard... Lees meer >
 • Helga Seinsch
  Voorzitter Bewoners Comité
  Testimonial
  "Jullie hebben echt bewezen hoe so"
  “De brandgangen zijn zo schoon en netj... Lees meer >
 • Mirthe Kempers
  ambassadeur Olympia
  Testimonial
  "Aanspreekpunt voor de buurt"
  ‘Aanspreekpunt voor de buurt’ ‘Fij... Lees meer >

Nieuwe wetgeving voor tijdelijke verhuur in de maak

Nieuwe wetgeving voor tijdelijke verhuur in de maak

Het concept van het wetsvoorstel waarbij de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ en de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur worden uitgebreid, ligt ter consultatie. Tot zes november kan er gereageerd worden.

Het wetsvoorstel betreft woonruimte. Door de aangekondigde maatregelen ontstaat er een gelijker speelveld tussen huren en kopen, en tussen sociale huur en commerciële huur. Ook moeten de maatregelen bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Hier vind je meer informatie en de teksten.

Het voorstel voorziet in:
•uitbreiding van de opzeggingsgrond “dringend nodig hebben voor eigen gebruik” (artikel 7:274 lid 1 onder c jo lid 3 BW) voor specifieke doelgroepen: jongeren, promovendi, grote gezinnen, aangewezen personen;
•verruiming van de bepaling dat de verhuurder ontruiming kan bedingen na afloop van een overeengekomen termijn, omdat hijzelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken, zodat meerdere tussenhuren mogelijk worden;
•invoering van een huur voor een termijn van 2 jaar of korter in navolging van een vergelijkbare bepaling in de regeling van de huur van bedrijfsruimte (artikel 7:301 lid 2 BW). Na afloop van de termijn van 2 jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging.

Ook wordt de Leegstandwet uitgebreid met de mogelijkheid om (met een vergunning van de gemeente) te koop staande huurwoningen tijdelijk te verhuren. Deze mogelijkheid is er al voor leegstaande gebouwen, te koop staande koopwoningen en huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie.

Bron:NepromSamenwerkingspartners
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide