Werkwijze
 • Wilma van Veen
  Bewoonster
  Testimonial
  "We luisteren naar elkaar en oorde"
  Wilma is 62 jaar en trotse moeder van ee... Lees meer >
 • Jacco Labrijn
  Projectcoördinator LEKSTEDEw
  Testimonial
  "Totaal Leegsstandsbeheer neemt zo"
  Totaal Leegstandsbeheer neemt zorg rondo... Lees meer >
 • Ramon Jens
  Ramon Jens, senior medewerker
  Testimonial
  "Totaal Leegstandsbeheer biedt mee"
  "Totaal Leegstandsbeheer biedt meerwaard... Lees meer >
 • Helga Seinsch
  Voorzitter Bewoners Comité
  Testimonial
  "Jullie hebben echt bewezen hoe so"
  “De brandgangen zijn zo schoon en netj... Lees meer >
 • Mirthe Kempers
  ambassadeur Olympia
  Testimonial
  "Aanspreekpunt voor de buurt"
  ‘Aanspreekpunt voor de buurt’ ‘Fij... Lees meer >

Werkwijze

Inventarisatie van de wijk samen met de wijkpartners; Wij beginnen altijd met het inventariseren van de wijk samen met de wijkpartners en bespreken mogelijkheden voor een samenwerking en krijgen op deze manier informatie over de wijk of buurt, om vervolgens een beheerplan op te stellen. Op deze manier weten wij welke maatregelen er wel of niet noodzakelijk zijn in het traject.

Opstellen beheerplan; Het beheerplan wordt opgesteld door ons met daarbij advies over hoe wij de wijk en/of buurt kunnen beheren. De afspraken die gemaakt zijn over de looptijd, het aantal woningen, aanpak en de service staan hierin opgesteld.

Selectie bewoners; Totaal Leegstandsbeheer hanteert een strenge selectie voordat de tijdelijke bewoners worden geplaatst. Wij selecteren onze tijdelijke bewoners niet alleen op inkomen. Maar maken ook gebruik van onze kennis en ervaring, ons netwerk en gaan na wat de woonhistorie van de desbetreffende persoon is. Totaal Leegstandsbeheer ziet er op toe dat bewoners zich inschrijven bij de desbetreffende gemeentelijke basis administratie en nutsvoorzieningen op hun eigen naam zetten.

Uitreiken handboek voor bewoners; Per project krijgen onze bewoners een handboek met daarin onder andere informatie over de wijkcontactpersonen, wijkafspraken, vuil inzamelingsdagen etc. Tijdens de periode van tijdelijke bewoning dan wel bruikleen, houden wij structureel huisbezoeken en inspectierondes door de brandgangen, galerijen, portieken en straten. Wij spreken onze bewoners aan op hun verantwoordelijkheid en wij zien erop toe dat de gemaakte afspraken nageleefd worden.

Veilig en leefbaar houden van de omgeving; Als onze opdrachtgevers een bestaand schoonmaakprogramma voor de algemene ruimten hebben, sluit Totaal Leegstandsbeheer zich hierbij aan. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Totaal Leegstandsbeheer een schoonmaakprogramma opstellen om algemene ruimten zo schoon mogelijk te houden tot de her oplevering.

Onklaar en veilig maken van een woning; Bij vertrek van onze tijdelijke bewoners gaat onze dienstverlening verder. Bij leegstand tijdens of na de tijdelijke verhuur periode kunnen wij uw vastgoed beschermen door middel van het onklaar & veilig maken van een woning en of 24 uur (camera) bewaking.

Evaluatie; Tijdens de beheerperiode rapporteren wij regelmatig naar onze opdrachtgevers over de stand van zaken. Indien nodig kunnen wij onze dienstverlening dan aanpassen of wijzigen indien gewenst. Na afloop van de beheerperiode evalueren wij samen met de opdrachtgever over de beheerperiode, want Totaal Leegstandsbeheer streeft ernaar om altijd de beste leegstandsbeheerder te zijn. Niet alleen voor opdrachtgever maar ook voor bewoner.

 

 


Samenwerkingspartners
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide